Trang chủ » hoa lan hồ điệp

Hiển thị tất cả 14 kết quả

Lan hồ điệp Khai trương 1 cành Cát tường – L1457

350.000

Lan hồ điệp Khai trương 1 cành Bền Bỉ – L1659

350.000

Lan hồ điệp Khai trương 2 cành Quý phái – L1656

600.000

Lan hồ điệp Khai trương 2 cành Vẹn Tròn – L1469

650.000

Lan hồ điệp Khai trương Phú Quý – L1443

850.000

Lan hồ điệp Khai trương 5 cành Tấn tài – L1261

1.350.000

Lan hồ điệp Khai trương 5 cành Sung túc – L1453

1.400.000

Chậu lan Hồ Điệp – Viên Mãn – C26304

1.400.000

Lan hồ điệp Khai trương 4 cành Sang Trọng – L1462

2.000.000

Lan hồ điệp Khai trương 8 cành Phát Lộc – L1665

2.100.000

Lan hồ điệp Khai trương Đại lợi – L1451

2.600.000

Bình Hoa Khai trương Vương giả – BI1535

3.000.000

Lan hồ điệp Khai trương 13 cành Tài Phiệt – L1267

3.700.000

Lan hồ điệp Khai trương 15 cành Vạn phúc – L1458

4.400.000